• «طول موج» در دستگاه لیزر مو (لیزر دایود، لیزر الکساندرایت و IPL )
«طول موج» در دستگاه لیزر مو (لیزر دایود، لیزر الکساندرایت و IPL )
کارشناس
1397/03/04

طول موج، با عمق نفوذ و میزان جذب در مواد مختلف مرتبط است.

 

آشنایی با موج و طول موج:

شناخت موج: اگر سنگ کوچکی را در آب آرام بیاندازیم، در محل برخورد سنگ با آب، دایره‌ای تشکیل می‌شود که شعاع آن به تدریج افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر در سطح آب « موج» تشکیل می‌شود که به صورت دایره، به همه‌ی جهت‌ها منتشر می‌شود. لذا، به هر آشفتگی در محیط که در فضا منتشر می‌شود «موج» می‌گویند.

در حالت کلی، امواج به دو دسته‌ی مکانیکی و الکترومغناطیسی تقسیم بندی می شوند. موج های مکانیکی تنها در محیط‌های مادی تولید می شوند(مثل امواج صوتی و فرا صوتی). در صورتی که امواج الکترمغناطیسی علاوه بر محیط‌های مادی از خلاء نیز عبور می‌کنند (مثل نور و امواج رادیویی).

موج‌ها با خود انرژی حمل می‌کنند یعنی انرژی را به ذره‌ی دیگر انتقال می‌دهند.

 شناخت طول موج:  فاصله‌ی بین دو قله یا فاصله‌ی بین دو قعر موج را «طول موج» می‌گویند. «طول موج» یکی از مشخصه‌های اصلی موج است. «طول موج» تعیین کننده‌ی: رنگ موج، میزان جذب موج و عمق نفوذ آن در مواد مختلف می‌باشد.

لذا به طور خلاصه، طول موج، با سه مقوله‌ی رنگ، عمق نفوذ و میزان جذب در مواد مختلف مرتبط است.

 

در شکل ذیل، گستره امواج الکترومفناطیس (از اشعه گاما و ایکس گرفته تا نور مرئی و امواج رادیویی) بر اساس طول موج، نشان داده شده است.

نور خروجی از دستگاه لیزر مو، اعم از IPL، لیزر الکساندرایت، لیزر دایود و لیزر ان دی یاگ (Nd:Yag)؛ در ناحیه‌ی طول موجی مرئی قرار دارند و با چشم، قابل مشاهده‌اند. طول موج هریک از انواع لیزر مو عبارت است از:

لیزر الکساندرایت: حدود 750 نانومتر

لیزر دایود: حدود 810 نانومتر

لیزر ان دی یاگ (Nd:Yag): حدود 1064 نانومتر

IPL : حدود 600 نانومتر (در واقع، لیزر مو نیستند.)


برچسب ها : لیزر مو دستگاه لیزر دایود دستگاه لیزر الکساندرایت IPL