مجوز ساخت دستگاه لیزر دایود اداره کل تجهیزات پزشکی :

مجوز ساخت دستگاه لیزر دایود DM-808، به عنوان وسیله پزشکی مورد استفاده در رفع موهای زائد.

مجوز ساخت دستگاه لیزر دایود، با توجه به آزمون های کیفی اعطاء شده است.

این مجوز تصریح می نماید که دستگاه لیزر دایود DM-808 شرکت پرنیان گستر پرتو سنج، مطابق با استانداردها و الزامات حوزه پوست و مو می باشد.


برچسب ها : لیزر دایود

مجوز ساخت دستگاه لیزر دایود اداره کل تجهیزات پزشکی