تأیید مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی بر عملکرد دستگاه لیزر دایود :

عملکرد دستگاه لیزر دایود شرکت پرنیان گستر پرتو سنج، پس از 3 ماه استفاده توسط متخصصان پوست، مطابق با نمونه های خارجی ارزیابی گردید.

نتیجه ارزیابی نشان می دهد که:

دستگاه لیزر دایود این شرکت، هیچگونه عارضه ای اعم از سوختگی، تاول و ... ایجاد نمی نماید.

دستگاه لیزر دایود DM-808، مناسب تمام سنین و نقاط مختلف بدن است.

دستگاه لیزر دایود DM-808 پرنیان گستر، از لحاظ عملکردی و ایمنی، مورد تأیید است.


برچسب ها : لیزر دایود

تأیید مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی بر عملکرد دستگاه لیزر دایود